Is haath de us haath le

Duniya ajaab bazaar hai, kuch jinsiyan ki sath le,
Neki ka badla nek hai , bad se badi ki baat le,
mewa khila, mewa mile, Phal phool le, phal path le,
Aaram de araam le, Dukh dard dey, aafat le

Khaljug nahi, karjug hai ye yan din ko dey aur raat le
kya khoob sauda naqdh hai is haath dey us haath le

jo chahe le chal is ghadi, sab jinsiyan taiyaar hai
aaraam mein aaraam hai, azaaar mein azaar hai
duniya na jaan isko miya darya ki ye majdaar hai
Auraon ka bedaa paar kar, tera bhi bedaa paar hai

Khaljug nahi, karjug hai ye yan din ko dey aur raat le
kya khoob sauda naqdh hai is haath dey us haath le

karjug jo kuch karna hai ab ye dam tou koi aan hai
nuksaan mein nuksaan hai ahsaan mein ahsaan hai
toumaath mein yahan taumath lagay toufan mein toufaan hai
Rahman ko Rahman hai Shaitaan ko shaitaan hai

Khaljug nahi, karjug hai ye yan din ko dey aur raat le
kya khoob sauda naqdh hai is haath dey us haath le

Apne nafey ke wastey mat aur ka nuksaan kar
tera bhi nuksaan hoyega is baat upar diyaan kar
khana jo kha tou dekh kar pani piye tou chaan kar
yan paun ko rak poonkh kar aur khauf se quzraan kar

Khaljug nahi, karjug hai ye yan din ko dey aur raat le
kya khoob sauda naqdh hai is haath dey us haath le

Ghaflaat ki ye jaagir nahi yan sahib-e-idraak reh
dilshad rak, dil shaad reh gham nak rak, gham nak reh
har haal mein tu bhi Nazeer ab har khadaam ki khaq reh
ye wo maakhaam hai O miyan…. yan pak reh be-baq reh

Khaljug nahi, karjug hai ye yan din ko dey aur raat le
kya khoob sauda naqdh hai is haath dey us haath le

Share your thoughts